Rejestracja: 58 506 58 00
rejestracja@przychodnia-gdynia.pl

Zamknij
Wielkość czcionki
A-
A+
Kontrast
Wyczyść

Informacje prawne

Informacje prawne NZOZ Działki Leśne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” z siedzibą w Gdyni działa w ramach NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Spółka z o.o.
Siedziba Spółki i Przychodni mieści się w Gdyni przy ul. Warszawskiej 34/36.
Spółka powstała poprzez podpisanie aktu notarialnego w dniu12.10.2000 roku i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z kapitałem zakładowym 95 500,00 zł. Udziałowcami Spółki są ówcześni pracownicy SPZOZ PL „Działki Leśne”.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000011844.

NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, są to m. in.:

  • Karta Praw Pacjenta, czyli podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej – Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
  • Dz. U. Nr 91 poz. 408 z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami
  • Dz. U. Nr 91 z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej z późniejszymi zmianami
  • Dz. U. Nr 28 poz. 152 z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz. U. Nr 247 poz.1819 RMZ z 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
  • Dz. U. Nr 180 poz. 1325 RMZ z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
  • Dz. U. Nr 213 poz. 1568 RMZ z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Informacje prawne dotyczące serwisu internetowego

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych www.przychodniagdynia.pl podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.